FAMA Corporation Sdn. Bhd atau FAMACORP merupakan anak syarikat kepada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), sebuah agensi pemasaran di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI). Syarikat ini telah diperbadankan pada 15 Ogos 1994.

 

FAMACORP berperanan untuk mewujudkan pemangkin dan pembolehdaya suasana sedemikan rupa supaya pemasaran komoditi, produk keluaran pertanian dan industri asas tani dapat berkembang di dalam dan luar negara yang seterusnya mampu meningkatkan daya saing usahawan ke peringkat yang lebih baik.