Pembungkusan

Jenis - jenis pembungkusan 
Dibawah pelaksanaan Peraturan 3P, setiap peruncit, pemborong, pengimport dan pengeksport hendaklah membungkus keluaran pertanian mengikut ciri-ciri yang telah ditetapkan.
Terdapat 4 jenis pembungkusan iaitu :

a) Pembungkusan Runcit
b) Pembungkusan Borong
c) Pembungkusan Import
d) Pembungkusan Eksport