Pemasaran Online

KATEGORI PRODUK
 
 • Tanaman
 • Ternakan
 • Perikanan
 • IAT
 • Agro-Pelancongan
 • Agro-Perkhidmatan

NILAI-NILAI AGROBAZAAR ONLINE
 
 • Tanpa caj
 • Transaksi selamat
 • Jaringan terbuka
 • Pelanggan serentak
 • Sepanjang masa
 • Kos operasi rendah
 • Cuaca bukan halangan
 • Pasaran tanpa sempadan
 • Aliran perniagaan semasa
 • Penglibatan pelbagai pihak

CARA-CARA MENJUAL DI AGROBAZAAR ONLINE
 
 • Daftar ahli
 • Daftar kedai
 • Daftar produk

CARA-CARA UNTUK MEMBELI DI AGROBAZAAR ONLINE
 
 • Daftar ahli
 • Walk-in
 • Pilih produk
 • Pilih logistik
 • Pilih pembayaran
 • Beli produk
Pages: 1  2  3