Pasar Komuniti dan Karavan(PAKAR)

LATAR BELAKANG  
Program Transformasi Ekonomi (ETP) yang merangkumi 12 NKEA dan 6 Inisiatif Pembangunan Strategik (SRI) adalah merupakan usaha bersepadu komprehensif Kerajaan mentransformasikan Malaysia ke arah Negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Melalui projek - projek "Entry Point Projects" (EPP) di bawah NKEA, sasaran kerajaan adalah untuk meningkatkan Pendapatan Negara Kasar (PNK) per kapita dari RM23,700 (2009) kepada RM48,000 (2020) dengan pengwujudan 9360 peluang pekerjaan. Projek Pasar Komuniti dan Karavan (PAKAR) adalah merupakan salah satu daripada projek EPP tersebut.

Di awal perancangan projek PAKAR adalah merupakan EPP 2 di bawah NKEA 7 Pemborongan dan Peruncitan yang diterajui oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). Mulai 28hb Mac 2012, projek PAKAR telah dipindahkan ke NKEA 11. Pertanian sebagai EPP 17 di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan FAMA kekal sebagai agensi Pelaksana.

TUJUAN PELAKSANAAN PROJEK
Pasar Komuniti dan Karavan atau PAKAR merupakan “Entry Point Projects (EPP)” yang bertujuan untuk memodenkan pelaksanaan “Pasar” di bawah satu konsep melalui:
 • Pemodenan kaedah niaga penjaja-penjaja di bawah satu bumbung di lokasi yang kekal mengikut kluster dan waktu niaga yang ditetapkan.
 • Penawaran pengalaman membeli-belah dalam konsep moden dan bersih dengan jaminan keselesaan kepada peniaga, penjaja dan pengguna dalam aspek penyediaan premis dan kemudahan asas yang lebih teratur, kemas, selesa dan bersih dengan imej baru.
 • Penyediaan platform/infrastruktur sebagai tapak untuk kegiatan/aktiviti komuniti.
 • Usaha menggalakkan penjaja berniaga dengan konsep peragaan dan pakaian yang seragam agar lebih tersusun, kemas, bersih dan menarik.
 • Usaha menggalakkan penggunaan kenderaan niaga dengan reka bentuk khas (karavan/unit bergerak) yang lebih menarik dan bersih.
 • Menyediakan peluang pekerjaan tambahan serta meningkatkan tahap keusahawanan dan pendapatan kumpulan sasaran terlibat.
 • Memelihara kesinambungan warisan pasar-pasar penjaja dengan menyerapkan konsep transformasi moden kearah Negara maju menjelang 2020.


KEISTIMEWAAN PAKAR
 • TRANSFORMASI KE ARAH KONSEP LEBIH MODEN
  Menjelang 2020, 57% rakyat Malaysia adalah golongan belia yang mempunyai gaya hidup berbeza, akan memilih premis yang lebih selesa, tersusun & kemudahan asas yang baik
 • LOKASI PENJAJAAN TETAP
  Mengurangkan lokasi yang berselerak, masalah trafik dan tahap kebersihan.
 • LUANG PASARAN ALTERNATIF
  Menambah luang pasaran, pekerjaan dan pendapatan.
 • HAK MILIK KOMUNITI
  Kemudahan bagi kegunaan dan faedah untuk komuniti. Konsep “Bayar Guna Serah Semula” menjamin tiada pemilikan hak secara individu ke atas lot-lot niaga yang disediakan.
 • PENYERTAAN HANYA UNTUK WARGANEGARA
  Jaminan peluang pekerjaan hanya untuk warganegara dan atatus warganegara menjadi syarat utama penyertaan peserta.KONSEP PENGOPERASIAN PAKAR
Konsep utama operasi PAKAR adalah “Bayar Guna Serah Semula” (BGSS), dimana penjaja perlu membayar bagi penggunaan tapak lot niaga yang disediakan kepada mereka mengikut kluster, waktu niaga, kadar bayaran dan hari yang ditetapkan/dijadualkan dan menyerahkan semula tapak yang diduduki dalam keadaan asala sebaik sahaja tamat tempoh niaga (tanpa meninggalkan sebarang perlatan urusniaga) bagi membolehkan operasi pembersihan dijalankan sebelum digunakan oleh kluster penjaja yang lain.

Setiap peserta yang diterima untuk menjadi peserta wajib menggunakan set peralatan dan pakaian yang seragam yang dibeli oleh pihak FAMA. PAKAR juga boleh digunakan secara sewaan oleh masyarakat setempat bagi mengadakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti majlis kenduri kahwin, majlis-majlis perasmian dan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian yang dibenarkan. Konsep yang diterapkan ini adalah selaras dengan matlamat menjamin kebersihan dan keselasaan PAKAR sebagai “Hak Milik Bersama Komuniti Setempat”.

LOKASI-LOKASI SEMASA PASAR KOMUNITIMAKLUMAT OPERASI
 
 • Maksima bilangan hari PAKAR boleh beroperasi adalah tujuh (7) hari seminggu.
 • Maksima tempoh waktu operasi PAKAR boleh dijalankan selama 24 jam sehari.
 • Maksima pengisian operasi PAKAR boleh terdiri daripada tida kluster penjaja.
 
SESI WAKTU
Kluster 1 (Pagi) 7.00 pagi – 12.00 t/hari
Kerja-kerja pembersihan
(Tanpa penggunaan air)
12.00 t/hari – 2.00 ptg
Kluster 2 (Petang) 4.00 ptg – 9.00 mlm
Kerja-kerja pembersihan
(Tanpa penggunaan air)
9.00 mlm – 4.00 pagi
Kluster 3 (Malam) 11.00 mlm – 4.00 pagi
Kerja-kerja pembersihan
(Dengan penggunaan air)
4.00 pagi – 6.00 pagi
*Namun begitu Bilangan Hari, Waktu Operasi, Tempoh Operasi dan Bilangan Kluster Beroperasi Dalam Sehari adalah bergantung kepada keadaan dan keperluan setempat.

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN
 • Warganegara Malaysia.
 • Tidak menggunakan atau menggaji warganegara asing sebagai pembantu jualan.
 • Petani/pengeluar (diberi keutamaan).
 • Usia tidak kurang 18 tahun & tidak melebihi 60 tahun pada tarikh tertentu.
 • Pemohon hendaklah merupakan pengusaha yang menjalankan peniagaan secara tetap.
 • Mematuhi teguran atau cadangan dari FAMA.
 • Melengkapkan Borang Permohonan Pasar Komuniti dan mengemukakan ke pejabat FAMA yang berhampiran.
 • Mematuhi syarat-syarat yang dikenakan sekiranya permohonan diluluskan.
 • Mendapatkan sokongan & pengesahan oleh JKKK/JKKP/PPM.
 • Permohonan secara berkelompok adalah digalakkan dengan syarat permohonan ahli wajib melalui borang permohonan secara individu.

Pages: 1  2