OBJEKTIF

  • Menetapkan dan menilai dasar/strategi/program yang menyokong dasar, polisi dan pelan nasional kerajaan serta memenuhi hasrat Lembaga.
  • Memastikan pengurusan berkesan peruntukan dan prestasi FAMA.
  • Mengurus dengan berkesan maklum balas/input/kertas-kertas kerja kepada MAFI dan agensi pusat.
  • Memastikan perancangan program/projek FAMA dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan mencapai objektif dan KPI yang ditetapkan.
  • Menilai keberkesanan program/projek FAMA kepada golongan sasar.