OBJEKTIF

  • Objektif Bahagian Kejuruteraan ialah untuk memberi khidmat sokongan kejuruteraan kepada FAMA bagi melaksanakan program pembangunan infrastruktur pemasaran pertanian negara dalam bidang Kejuruteraan Awam, Mekanikal, Elektrikal dan Penyejukkan. 
  • Perkhidmatan yang diberikan merangkumi aspek perancangan, rekabentuk, penganggaran kos, pengurusan projek serta penyeliaan perlaksanaaan kerja pembinaan dan pembaikkan. 
  • Disamping itu Bahagian Cawangan Kejuruteraan juga melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan termasuk penyelenggaraan berjadual bagi bangunan-bangunan dan kenderaan-kenderaan FAMA serta mengawasi tahap keselamatannya agar sedia untuk digunakan.