KONSEP

 1. Konsep Rekabentuk Luaran
 2. 'MyFarm Outlet' akan dibangunkan dengan imej dan rekabentuk yang mesra pengguna dengan kos yang berpatutan menggunakan perdekatan di bawah program NBOS.
 3. Konsep-konsep Asas bagi memulakakan operasi 'MyFarm Outlet' adalah seperti berikut:
  1. Saiz Bangunan
   • Kawasan perniagaan bersaiz sekurang-kurangnya 50' x 100'
     
  2. Agihan Lot
   • Komoditi Ikan Laut / Hasilan Laut / Ikan Air Tawar / Sejuk Beku - 50' x 15'
   • Komoditi Ayam & Telur  -  30’ x 15’
   • Daging Segar & Sejuk Beku  -  20’x 15’
   • Sayur-sayuran  -  di lot tengah
   • Barangan Runcit  - di lot tengah
   • Produk IAT  -  menggunakan gondola / Tele Tent
     
  3. Sistem perparitan yang bersesuaian
  4. Penyelenggaraan yang minimum
  5. Tempat Letak Kenderaan dan Laluan masuk kenderaan
  6. Rumah Sampah
  7. Tandas -  ikut keperluan
  8. Surau – ikut keperluan
    

DEFINISI

Program ini akan melibatkan jualan terus dari ladang dan jeti pendaratan dengan menawarkan harga jualan 5 hingga 20% lebih berpatutan berbanding dengan pasar awam bagi komoditi seperti ayam, daging, ikan, buah-buahan, sayur- sayuran dan barangan runcit.

INSENTIF 

Insentif yang disediakan bagi program MFO adalah kelengkapan premis seperti lot perniagaan, kemudahan tempat simpanan, pakir dan utiliti asas seperti surau dan peralatan perniagaan mengikut konsep MFO dalam bentuk in-kind

Pages: 1  2