MyAgrosis MyAgrosis

PROGRAM KELAB USAHAWAN SISWAZAH TANI (MYAGROSIS)

LATAR BELAKANG :

Kesedaran terhadap kepentingan pertanian sebagai enjin ketiga kepada ekonomi negara memerlukan golongan belia dalam menjamin kesinambungan kepentingan sektor ini. Sejajar dengan matlamat Wawasan 2020, keperluan untuk menjana  golongan belia yang berilmu sebagai pelapis dan peneraju dalam mrealisasikan transformasi pertanian kearah sektor yang lebih moden dan berteknologi tinggi dan telah menjadi titik tolak kepada penubuhan program MYAGROSIS. Program ini berperanan sebagai pemangkin kepada proses percambahan minat dan penglibatan siswa-siswi di IPTA dalam projek-projek Agropertanian melalui KELAB MYAGROSIS. Pemupukan minat, kecenderungan dan penglibatan terus golongan graduan / siswazah ini sebagai pelapis dan pewaris dalam sektor iniakan dapat meneruskan proses transformasi pertanian kearah sektor yang lebihmoden, berteknologi tinggi, dinamik dan berdaya saing secara global. Menjelang 2020, disasarkan seramai 20,000 siswa-siswi dan graduan IPTA akan menjadi ahli KELAB MYAGROSIS yang diantaranya akan menjadi kumpulan peneraju dalam pencapaian usaha murni ini.

TUJUAN :

 1. Memupuk minat dalam bidang keusahawanan pertanian dikalangan mahasiswa IPTA/ILP sejajar dengan slogan ‘ Pertanian Adalah Perniagaan’.
 2. Memberi pendedahan asas kepada mahasiswa IPTA/ILP dalam bidang pertanian yang boleh dijadikan sebagai pilihan kerjaya yang utama.
 3. Member kesedaran kepada mahasiswa IPTA/ILP tentang peranan dan perhatian Kerajaan terhadap kepentingan golongan belia dan mahasiswa sebagai pelapis serta pewaris bangsa dan negara dalam kemajuan industry makanan negara.
 4. Membantu meningkatkan nilai-nilai keusahawanan tani dan asas tani dikalangan mahasiswa.
 5. Mendorong kelahiran usahawan tani yang moden, dinamik dan berdaya saing dikalangan graduan IPTA/ILP.
INPUT
OUTPUT
OUTCOME & IMPAK
 • Memberi kesedaran kepada mahasiswa IPTA/ILP bahawa kerajaan sentiasa member perhatian kepada peranan belia dalam membangunkan ekonomi negara.
   
 • Memberi pendedahan kepada siswazah untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian sejajar dengan slogan “Pertanian Adalah Perniagaan”
 • Melahirkan mahasiswa/graduan IPTA/lepasan ILP yang berminat untuk menceburi bidang pengeluaran & pemasaran produk berasaskan pertanian.
   
 • Melahirkan golongan siswazah usahawan tani yang kreatif, moden, berkeyakinan dan mempunyai daya saing tinggi dalam bidang pengeluaran & pemasaran dengan teknologi & inovasi kea rah pertanian moden.
 • Menyediakan golongan pelapis yang berilmu sebagai pemangkin kepada sektor pertanian negara bagi menerajui proses transformasi pada kadar yang cepat dan berkesan.
   
 • Meningkatkan daya saing produktiviti, kualiti, pengeluaran dan pemasaran pertanian negara berasaskan output berkualiti yang berterusan sebagai outcome.

 

PROJEK – PROJEK MYAGROSIS :

Melalui Kelab MYAGROSIS di IPTA, mahasiswa yang berminatb akan menjadi ahli dan menerima Kad Keahlian MYAGROSIS yang akan dikeluarkan oleh pihak AGROBANK. Projek-Projek berasaskan kepada pertanian dan keusahawanan akan dipilih dan dijalankan di dalam kawasan IPTA secara bersama dengan  Jabatan dan Agensi MOA sebagai pembimbing yang telah dipadankan bagi setiap IPTA. Peruntukan bagi pelaksanan projek pada peringkat awalan akan disalurkan ke dalam akaun Kelab sebagai modal pusingan pengurusan projek seterusnya. Projek K-SHOPPE di bawah Agro Niaga telah ditetapkan sebagai projek pertama yang wajib dijalankan di semua IPTA sebagai projek perintis. Projek-projek lain dibawah pelaksanaan Kelab MYAGROSIS adalah :

 • Agro Niaga :
  Merangkumi bidang pertanian tani peruncitan, perindustrian, pemprosesan, pemasaran dan industry asas tani.
 • Agro Ladang :
  Merangkumi bidang perniagaan tani penanaman, perikanan, penternakan landskap dan florikultur.
 • Agro Inovasi :
  Merangkumi bidang perniagaan tani berasaskan kreatif tani, inovasi R&D, pelabelan, pembungkusan dan pembaharuan produk serta pemodenan mesin-mesin asas pertanian yang bersaiz kecil.

Pages: 1  2  3  4  

29 Mac 2017 12:22 PM