Menteri & timbalan menteri

 
YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE 
Menteri Pertanian dan Industri Makanan
 03-8870 1001
 rkiandee@moa.gov.my
 
   
YB DATUK SERI HAJI AHMAD BIN HAMZAH
Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan I
 03-8870 1007
 ahmadhamzah@moa.gov.my
 
   
YB DATO' HAJI CHE ABDULLAH BIN MAT NAWI
Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan II
 03-8870 1007
 abdullahmatnawi@moa.gov.my