MAKLUMAT PASARAN

Bermatlamat untuk menyalurkan data dan maklumat pasaran yang berkualiti kepada kerajaan dan golongan sasar dalam membuat perancangan yang strategik dan keputusan yang tepat bagi meningkatkan ekonomi negara terutama dalam sektor agromakanan. Maklumat yang disediakan adalah meliputi RUJUKAN HARGA SECARA ATAS TALIAN melalui aplikasi mobile – myhargatani dan paparan harga di laman sesawang rasmi FAMA. Penyediaan laporan mingguan iaitu Laporan Senario Semasa Bekalan, Permintaan dan Harga Pasaran Bagi Komoditi Terpilih di Peringkat Ladang, Borong dan Runcit di Malaysia. Rujukan bercetak menerusi Penerbitan Buku Warta Barangan; Buku Statistik Utama Pemasaran FAMA; Buletin Tinjauan Pasaran Keluaran Hasil Pertanian & Produk Industri Asas Tani serta maklumat hasil penyelidikan sektor agromakanan.