LATAR BELAKANG

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) bertanggungjawab terhadap perkara berkaitan struktur organisasi dan perjawatan, urusan perkhidmatan, latihan kakitangan dan peperiksaan serta urusan berkaitan prestasi dan kemajuan kerjaya pegawai. Cawangan di bawah bahagian ini adalah:

  • Cawangan Pembangunan Organisasi dan Program
  • Cawangan Perkhidmatan dan Pentadbiran
  • Cawangan Kenaikan Pangkat dan Emolumen
  • Cawangan Pelantikan dan Persaraan

Sehingga 1 September 2020, perjawatan terkini di Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) adalah seramai 2315 orang pegawai dan kakitangan pelbagai gred.