LATAR BELAKANG

Bahagian Perancangan Strategik merupakan the brain/nadi FAMA. Bahagian ini bertindak sebagai penyelaras bagi proses penentuan hala tuju FAMA berteraskan akta, dasar/arahan semasa kerajaan, keputusan Lembaga Pengarah FAMA, Pengurusan Tertinggi MAFI  dan perkembangan semasa industri dan kumpulan sasar.

Terdapat 3 cawangan utama di dalam  bahagian ini yang diketuai oleh Pengarah Kanan iaitu:-

  1. Cawangan Dasar & Penilaian
  2. Cawangan Perancangan Belanjawan 
  3. Cawangan Pemantauan