Maklumat Pasaran Maklumat Pasaran

LAPORAN MINGGUAN SENARIO SEMASA BEKALAN, PERMINTAAN DAN HARGA PASARAN

Pengenalan

Laporan ini telah dimulakan pada bulan Mei 2006 bagi menunjukkan perubahan harga purata mingguan peringkat ladang, borong dan runcit bagi beberapa jenis sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil ternakan terpilih berbanding harga purata minggu sebelumya.

Laporan ini bertujuan untuk menerangkan kepada pengguna tentang hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil ternakan yang mengalami kenaikan dan penurunan harga mengikut negeri dan sebab-sebab perubahan tersebut berlaku.

Laporan ini menunjukkan hasil pertanian yang mengalami peratusan kenaikan dan penurunan harga di peringkat negeri. 

Kandungan

  • Kenaikan, penurunan bagi sayur-sayuran terpilih mengikut negeri
  • Perbandingan harga purata mingguan dengan minggu sebelumnya.

Kekerapan Penerbitan

Seminggu Sekali


Kegunaan

  • Memberi maklumat jenis komoditi yang mengalami kenaikan dan penurunan mengikut negeri dan peratusan perubahan.
  • Memberi petunjuk peratusan perubahan di peringkat runcit


Kumpulan Sasaran

  • Agensi Kerajaan
  • Pengusaha sektor pertanian dan industri asas tani
  • Orang Awam


Cara Mendapat Laporan

Laporan ini boleh dimuatnaik dari laman web https://sdvi.fama.gov.my/AnalisaHargaMingguan

20 Julai 2018 12:04 PM