KHIDMAT PEMASARAN SEGAR

  • Peranan Bahagian Khidmat Pemasaran Segar adalah membantu memasarkan hasil keluaran produk segar di dalam dan luar negara melalui FAMA dan Usahawan Pemasar.
  • Membangunkan rantaian pemasaran industri buah-buahan dan sayuran.
  • Memastikan bekalan makanan mencukupi di dalam negara melalui pengukuhan bekalan ladang kontrak dan import.
  • Mempastikan petani mendapat pulangan yang munasabah & pengguna dapat harga berpatutan.