Ketua Setiausaha

Dato' Mohd Sallehhuddin Bin Hassan

Latar Belakang

Tarikh Lahir : 27 Jun 1962
Tempat Lahir : Kelantan
Jawatan : Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Pendidikan
 
 • 1992 : Diploma Pengurusan Awam, Institut Tadbir Awam Negara (INTAN).
 • 1988 : Ijazah Sarjana Muda sastera (Kepujian) Universiti Malaya.

Pengalaman
 
 • 2 Julai 2018, Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.
 • 1 Mac 2016 : Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (Gred Utama B).
 • 18 Mei 2015 : Ketua Pengarah LKIM (Gred Utama B).
 • 16 Februari 2015 : Pengarah Bahagian Penyelarasan Dan Pelaksanaan Unit Pemulihan Pasca Banjir, Jabatan Perdana Menteri (Gred Utama B).
 • 12 Februari 2014 : Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani.
 • 1 Jun 2013 : Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar & Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pendidikan Malaysia (Gred Utama C).
 • 18 September 2012 : Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pelajaran Malaysia (Gred Utama C).
 • 1 Januari 2011 : Kenaikan Pangkat P.T.D Ke Gred M54.
 • 1 Jun 2009 : Pegawai Tugas-Tugas Khas Kepada Menteri Pelajaran Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia, Gred 54.
 • 1 Mac 2008 : Kenaikan Pangkat Gred M52.

Anugerah
 
 • 2016 : Darjah Kebesaran Setia Mahkota Kelantan Yang Amat Terbilang (D.P.S.K).
 • 2012 : Kesatria Mangku Negara (KMN).
 • 2006 : Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC).