Ketua Pegawai Maklumat FAMA (CIO)

Tn. Hj. Mansor Omar

PENGHARGAAN 
Anugerah / Pingat Kebesaran Yang Pernah Diterima
 • Bintang Cemerlang Kedah (B.C.K), 2002
 • Kesatria Mangku Negara (K.M.N.), 2014

PENDIDIKAN
 • Diploma Forecasting   - Universiti Pertanian Malaysia (1979)
 • B.sc. Agribusiness   - Universiti Pertanian Malaysia (1982)
 • Master Economic   - Okayama, Jepun (1994)
 • Certificate Business Coaching  - Universiti Malaya (2006)

PENGALAMAN
Beliau memulakan tugas pada tahun 1982 sebagai Ahli Ekonomi Pertanian di Ibu Pejabat FAMA. Berikut adalah pengalaman tugas beliau:-
 • Februari 2014 – Ogos 2015 
  Pengarah Kanan (Perancangan Strategik)
 • Ogos 2015 – Sekarang
  Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)