Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

CIO

Tn. Hj. Mansor Omar

1.      PENGHARGAAN 
Anugerah / Pingat Kebesaran Yang Pernah Diterima
 - Bintang Cemerlang Kedah (B.C.K), 2002 
 - Kesatria Mangku Negara (K.M.N.), 2014 

2.      PENDIDIKAN

a)Diploma Forecasting   - Universiti Pertanian Malaysia (1979)

b) B.sc. Agribusiness   - Universiti Pertanian Malaysia (1982)

c) Master Economic   - Okayama, Jepun (1994)
d) Certificate Business Coaching  - Universiti Malaya (2006)

3.      PENGALAMAN

Beliau memulakan tugas pada tahun 1982 sebagai Ahli Ekonomi Pertanian di Ibu Pejabat FAMA. Berikut adalah pengalaman tugas beliau:-

·       Februari 2014 – Ogos 2015 
Pengarah Kanan (Perancangan Strategik) 

·       Ogos 2015 – Sekarang
Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)