Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

En. Mansor Haji Omar
Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)

mansor@fama.gov.my 

 1. PENGHARGAAN 
  Anugerah / Pingat Kebesaran Yang Pernah Diterima
   - Bintang Cemerlang Kedah (B.C.K), 2002 
   - Kesatria Mangku Negara (K.M.N.), 2014 
   
 2. PENDIDIKAN
  a)Diploma Forecasting  - Universiti Pertanian Malaysia (1979)
  b) B.sc. Agribusiness  - Universiti Pertanian Malaysia (1982)
  c) Master Economic  - Okayama, Jepun (1994)
  d) Certificate Business Coaching  - Universiti Malaya (2006)
   
 3. PENGALAMAN

  Beliau memulakan tugas pada tahun 1982 sebagai Ahli Ekonomi Pertanian di Ibu Pejabat FAMA. Berikut adalah pengalaman tugas beliau:-

  • Februari 2014 – Ogos 2015 
   Pengarah Kanan (Perancangan Strategik) 
  • Ogos 2015 – Sekarang
   Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)