KEJURUTERAAN & PENGANGKUTAN

Bahagian Kejuteraan berfungsi melaksanakan projek yang melibatkan kerja-kerja perancangan pembinaan, pembaikan, penyelenggaraan bagi bangunan, bilik sejuk, mesin, kenderaan dan berbagai infrastruktur pemasaran serta mengurus dan menyelia perlaksanaan projek-projek pembinaan baru, pemasangan mesin dan peralatan termasuklah membangunkan inovasi baru. Bahagian Kejuruteraan FAMA mempunyai tiga Cawangan utama dibawahnya iaitu :
 
  • Cawangan Mekanikal & Inovasi
  • Cawangan Perancangan Projek Dan Infrastruktur
  • Cawangan Penyelenggaraan Bangunan.