Perutusan Daripada Ketua Pengarah FAMA

PERUTUSAN DARIPADA KETUA PENGARAH FAMA

Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Sejahtera,
Selamat datang dan terima kasih kerana sudi melayari laman web rasmi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).

Seterusnya

INFO FAMA

PERANAN
 • Memperluaskan saiz pasaran Produk Agromakanan dan meningkatkan pendapatan pengeluar
 • Memastikan produk-produk pertanian dan industri asas tani tersedia, boleh diperolehi pada harga yang mampu dibayar pengguna
 

Selanjutnya

Visi, Misi dan Objektif

Visi
Peneraju utama pemasaran makanan dan hasil pertanian negara.

 

Misi
Membangunkan rantaian pemasaran makanan dan hasil pertanian yang cekap dan berkesan bagi meningkatkan nilai kepada pelanggan. 

 

Objektif 

 1. Merealisasikan Wawasan Negara dan Dasar Pertanian Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama makanan dunia melalui kecekapan dan keberkesanan produk pertanian dan makanan;
   
 2. Membangunkan infrastruktur pemasaran dan sistem rantaian bekalan yang cekap dan berkesan;
   
 3. Membangunkan pemasaran dan peningkatan permintaan hasil pertanian dan makanan dalam dan luar negara; dan
   
 4. Memacukan keupayaan sumber manusia dalam pemasaran pertanian berasaskan pengetahuan dan teknologi terkini.

Perkhidmatan FAMA

 • Pasar Tani Kekal
 • Pasar Komuniti (PAKAR)
 • Pengukuhan Rangkaian Peruncitan Pasar Tamu
 • Pasar Tani
 • Karavan Tani & Food Truck
 • MyFarm Outlet
 • Motosikal Tiga Roda (M3R)
 • Agrobazaar Kedai Rakyat 1 Malaysia (ABR1M)
 • Agrobazaar Kedai Rakyat (AKR)

Selanjutnya

Struktur Organisasi

Akta 141

AKTA LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN 1965 [AKTA 141]
Lembaga Pemasaran Persekutuan (FAMA) telah ditubuhkan pada 30 September 1965 bagi tujuan menyelia, menyelaras, mengawal selia dan memajukan pemasaran KELUARAN PERTANIAN Malaysia termasuk pengimportan dan pengeksportan.