Pemasaran Industri Asas Tani (IAT)

Fokus utama program pembangunan Industri Asas Tani (IAT) adalah untuk meluas dan memperkasa pasaran produk IKS serta membangunkan produk yang mampu berdaya saing di pasaran domestik dan global. Antara aktiviti yang dilaksanakan termasuklah:
  • Meningkatkan keupayaan pengeluaran dan menambahbaik kualiti produk oleh usahawan mengikut standard dan amalan pengeluaran yang baik.
  • Mengukuhkan penjenamaan.
  • Membangunkan rangkaian pusat jualan.
  • Menyediakan akses pasaran melalui program karnival dan promosi.

 

Sila klik di sini untuk muat turun borang permohonan.