Galakan Pasaran Dalam Negara

3.0 IMPAK PROGRAM

 1. Meningkatkan pendapatan petani dan usahawan
 2. Meningkatkan ekonomi negara dan mengurangkan defisit pendagangan luar Malaysia
 3. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada usahawan, pelajar-pelajar dan rakyat Malaysia
 4. Mempromosikan produk-produk usahawan bimbingan MOA dan Jabatan/Agensi ke pasaran dalam & luar negara
 5. Memperluaskan pasaran produk tempatan ke pasaran eskport
 6. Meningkatkan jaringan perniagaan di dalam & luar negara
 7. Mendedahkan usahawan bimbingan MOA dan Jabatan/Agensi ke pasaran luar & Asia khasnya
 8. Mempelajari teknologi, produk, inovasi baru dari dalam & negara luar

 

4.0 INSENTIF KEPADA USAHAWAN

 1. Menyediakan bahan promosi bercetak kepada usahawan sebagai sokongan aktiviti
 2. Menyediakan ruang dan tapak kepada usahawan melalui penganjuran kempen/ekspo/karnival/pesta
 3. Membuat publisiti kepada usahawan melalui media cetak dan media elektronik seperti Facebook, Instagram,Youtube dan Twitter

 

5.0 KRITERIA PERMOHONAN

 

 1. Skop Perkhidmatan 1:

Penyertaan Dalam Pameran Perdagangan/Pengguna Domestik

 

 1. Usahawan perlu didaftar dengan FAMA
 2. Produk mempunyai potensi untuk dipasarkan
 3. Berkeupayaan untuk membekal produk yg diperlukan
 4. Perniagaan mesti didaftarkan sekurang-kurangnya Enterprise atau Usahawan Tahap 4

 

 1. Skop Perkhidmatan 2:

Program  Dan Kempen Anjuran Fama

 1. Usahawan perlu didaftar dengan FAMA
 2. Produk mempunyai potensi untuk dipasarkan
 3. Berkeupayaan untuk membekal produk yg diperlukan

 

6.0 CARA PERMOHONAN

 

Permohonan boleh dibuat dengan mendapatkan borang penyertaan di laman web FAMA atau permohonan secara bertulis kepada Bahagian Galakan Pasaran Dalam Negara atau Pejabat FAMA Negeri.

 

 

Pages: 1  2  3  4