FUNGSI BAHAGIAN

  • Merancang, menilai dan menetapkan hala tuju, dasar, strategi, program dan projek- projek FAMA.
  • Mendapatkan sumber peruntukan dan rancangan perlaksanaan program.
  • Memantau, menilai prestasi peruntukan dan perlaksanaan projek/aktiviti serta menerbitkan laporan pencapaian FAMA.
  • Menilai daya maju dan impak program/projek yang akan/telah dilaksanakan.
  • Menyedia maklum balas dasar, pemantauan dan penilaian kepada pihak MAFI, agensi pusat dan organisasi di luar FAMA.
  • Memeriksa dan menghantar kertas-kertas kerja untuk makluman & keputusan MAFI, Kabinet dan seumpamanya.
  • Menyelaras program-program khas berdasarkan sasaran yang ditetapkan oleh MAFI.