FUNGSI BAHAGIAN

  • Memberi khidmat nasihat perundangan kepada Bahagian/Cawagan/Unit di dalam FAMA berkenaan perkara yang dirujuk secara lisan dan bertulis.
  • Menyemak Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 [Akta 141] dan peraturan subsidiari yang terpakai oleh FAMA serta mengubal peraturan baru sekiranya perlu.
  • Menyemak dokumen perjanjian/kontrak yang melibatkan FAMA untuk memastikan kepentingan FAMA sentiasa dilindungi.
  • Menyelaras dan memantau kes-kes sivil yang dikendalikan oleh peguam panel.
  • Menyemak dokumen kertas siasatan sebelum dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya.
  • Menjalankan perbicaraan penuh.