FUNGSI BAHAGIAN

Terdapat 4 cawangan di Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dengan fungsi-fungsi yang tersendiri, iaitu:-

Cawangan Pembangunan Organisasi dan Program

 • Merancang dan melaksana penyusunan semula struktur organisasi setiap 5 tahun
 • Merancang keperluan perjawatan dan sumber manusia
 • Melaksanakan naziran perjawatan dan analisa keperluan tugas mengikut penempatan
 • Melaksanakan pengukuhan perjawatan
 • Mentadbir urus peranan AKRAB dan kebajikan pegawai
 • Mengurus program Mentor dan Mentee
 • Menguruskan penyediaan pelan penggantian
 • Mengetuai Majlis Anugerah Pekhidmatan Cemerlang dan Majlis Mengetik Kad Perakam Waktu Terakhir
 • Melaksana prosedur dan tindakan Exit Policy
 • Mentadbir, mengkoordinasi, mengemaskini dan memantau Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMiS)
 • Membantu menyalur maklumat Alumni FAMA
 • Menguruskan penyediaan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

Cawangan Perkhidmatan dan Pentadbiran

 • Mentadbir Urusan perkhidmatan sumber manusia
 • Menguruskan permohonan ke luar negara
 • Menguruskan permohonan ke luar negara
 • Mengurus Bilik Fail
 • Merekod dan menyalin Buku Perkhidmatan dalam sistem Docuflow untuk simpanan
 • Mengurus peminjaman, pelanjutan dan penamatan peminjaman ke Anak Syarikat, Jabatan/Agensi & Swasta
 • Menguruskan pendaftaran, penyambungan dan tutup Fail Peribadi
 • Mengurus surat dan fail peribadi keluar masuk

Cawangan Kenaikan Pangkat dan Emolumen

 • Menguruskan program kenaikan pangkat
 • Menguruskan pemangkuan & kenaikan pangkat
 • Menguruskan pemberian Pergerakan Gaji Tahunan (PGT)
 • Menguruskan Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)
 • Menguruskan pemberian emolumen dan Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) melalui sistem Pengurusan Gaji
 • Menyediakan maklumat dan analisa sumber manusia

Cawangan Pelantikan dan Persaraan

 • Mengurus prosedur penamatan iaitu peletakan jawatan, ditamatkan perkhidmatan dan buang kerja berkait hukuman tatatertib.
 • Menguruskan persaraan wajib dan pilihan
 • Menguruskan pelantikan dan penempatan pegawai dan kakitangan bertaraf tetap, kontrak dan terma projek
 • Membantu menyalur maklumat dalam Alumni FAMA
 • Mengurus Hal Ehwal pegawai bersara