FUNGSI BAHAGIAN

  • Mengutip maklumat harga dan situasi bekalan hasil pertanian terpilih di peringkat Ladang, borong dan runcit
  • Mengumpul maklumat sekunder berkaitan sektor agromakanan
  • Mengumpul maklumat pengeluaran buah-buahan bermusim terpilih
  • Menjalankan penyelidikan/ kajian pasaran bagi agromakanan terpilih
  • Menganalisi harga hasil pertanian terpilih di Malaysia untuk mengetahui perubahan serta faktor dan punca yang mempengaruhi perubahan
  • Menghasilkan Pemetaan Kawasan (GIS) bagi projek infrastruktur FAMA serta kawasan pengeluaran dan pemasaran hasil pertanian
  • Menganalisis dan membuat peramalan situasi pasaran
  • Menyediakan laporan maklumat pasaran
  • Menerbitkan bahan bacaan dan rujukan
  • Menyebarkan maklumat pasaran menerusi saluran terkini dan pusat ilmu