FUNGSI BAHAGIAN

  1. Merancang, meyelidik dan membangunkan teknologi pengendalian hasil pertanian lepas tuai dan rantaian pemasaran.
  2. Menyelaras perancangan dan perlaksanaan projek-projek pembangunan infrastruktur, logistik dan kemudahan-kemudahan operasi pemasaran hasil-hasil pertanian FAMA.
  3. Menyelaras perancangan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan serta menaiktaraf semua infrastruktur, logistik termasuk kemudahan-kemudahan yang disediakan di dalam bangunan pejabat FAMA dan pusat-pusat operasi pemasaran FAMA.
  4. Memberi khidmat nasihat teknikal dan rujukan kejuruteraan kepada Bahagian, Cawangan, Unit-Unit Pengguna di FAMA dan lain-lain Agensi dalam perancangan pembangunan pemasaran dan pemprosesan.
  5. Merancang dan melaksanakan urusan Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Kejuruteraan.
  6. Merancang pembangunan organisasi dan sumber Bahagian Kejuruteraan.