FUNGSI BAHAGIAN

Penubuhan UI merupakan usaha kawalan dalaman oleh agensi untuk menguruskan integriti dalam organisasi. Unit ini bertanggungjawab untuk melaksanakan enam fungsi teras seperti berikut:

 • Tadbir Urus
  Fungsi Tadbir Urus adalah untuk memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan di samping menangani isu-isu integriti, terutamanya berkaitan perilaku rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dalam agensi.
   
 • Pengukuhan Integriti
  Pengukuhan Integriti adalah merupakan salah satu tanggungjawab penting bagi memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam agensi.
   
 • Pengesanan dan Pengesahan
  UI bertanggungjawab untuk membuat pengesanan dan pengesahan terhadap aduan salah laku jenayah, pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi yang diterima dan seterusnya memastikan tindakan susulan sewajarnya diambil.
   
 • Pengurusan Aduan
  Pengurusan Aduan bermaksud pengurusan penerimaan maklumat/ aduan mengenai salah laku jenayah rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan serta pelanggaran tatakelakuan dan etika FAMA bagi memastikan tindakan diambil ke atas setiap maklumat/ aduan. 
   
 • Pematuhan
  Pemantauan ke atas pematuhan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa adalah perlu bagi memastikan tiada ruang dan peluang untuk pegawai dan kakitangan melakukan kesalahan dari segi jenayah mahupun tatakelakuan dan etika.
   
 • Tatatertib
  Melaksanakan fungsi urus setia Jawatankuasa Tatatertib berdasarkan Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 [Akta 605] dan kerja-kerja pengurusan tatatertib.