FUNGSI BAHAGIAN
  • Mengumpul maklumat dan pengetahuan nyata (Explicit) organisasi.
  • Mengumpul maklumat dan pengetahuan tidak nyata (Tacit dan Implicit) organisasi.
  • Membina pengkalan data bagi tujuan penyimpanan, perkongsian dan pencarian maklumat dan pengetahuan organisasi.
  • Mengenalpasti teknik dan alat perkongsian maklumat.
  • Merancang program bagi tujuan penyebaran maklumat.
  • Merancang dan merangka inovasi pemasaran (produk, harga, promosi, lokasi).
  • Menilai keberkesanan inovasi pemasaran.
  • Mengumpul maklumat inovasi pemasaran daripada pelbagai sumber.
  • Merancang program bagi tujuan kesedaran inovasi pemasaran.