FUNGSI BAHAGIAN

  • Memasarkan dan mempromosikan produk secara online di platform Agrobazaar Online serta platform e-dagang yang lain melalui Agrobazaar Malaysia E-Mall
  • Mengadakan sesi latihan dan libat urus bersama usahawan agro makanan dalam platform Agrobazaar Online dan platform e-dagang yang lain
  • Membangunkan hub pengedaran e-dagang FAMA bagi membantu usahawan memasarkan produk agro makanan di bawah Agrobazaar Malaysia E-Mall
  • Membuat analisa produk usahawan agro makanan bimbingan FAMA sebelum usahawan  memasarkan secara dalam talian agar produk yang dipasarkan menepati ciri – ciri dan syarat yang ditetapkan serta menepati citarasa pengguna
  • Memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada usahawan agro makanan dalam memasarkan produk keluaran mereka secara dalam talian