FUNGSI BAHAGIAN

 • Mengurus terimaan & pembayaran bil-bil dan bayaran gaji bagi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).
 • Menimbang & meluluskan permohonan pinjaman/ pembiayaan kenderaan, pembiayaan komputer, pendahuluan diri, elaun pakaian panas/ elaun pakaian Luar Negeri & pesanan tempatan.
 • Memastikan Akaun Mengurus, Pembangunan, Akaun Urusniaga dan Akaun Kumpulan Wang Pembangunan Usahawan di bawah FAMA diselenggara mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan.
 • Melaksanakan mekanisma kawalan kewangan & perbelanjaan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) peringkat Ibu Pejabat & Kementerian setiap suku tahun. Januari, April, Julai, Oktober.
 • Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) peringkat Ibu Pejabat pada setiap suku tahun Januari, April, Julai, Oktober.
 • Mengemukakan laporan JPKA setiap suku tahun ke Perbendaharaan Januari, April, Julai, Oktober.
 • Mengurus dan menyelaras perkara-perkara berkaitan pertanyaan Audit dan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara termasuk pertanyaan Jabatan Audit Negara dan Unit Audit Dalam.
 • Mengurus urusan perolehan Ibu Pejabat Kementerian dan menjadi urus setia Lembaga Perolehan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).
 • Menyedia dan menguruskan Anggaran Belanjawan Tahunan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).
 • Melaksanakan kawalan perbelanjaan peruntukan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).
 • Menyelaras pembentangan Laporan Tahunan & Penyata Kewangan Badan-Badan Berkanun di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) ke Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah FAMA dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Malaysia (MAFI).
 • Mengurus laporan penyesuaian peruntukan Dana Khas di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).