image

AKTA 141

"AKTA LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN 1965 [AKTA 141]

Lembaga Pemasaran Persekutuan (FAMA) telah ditubuhkan pada 30 September 1965 bagi tujuan menyelia, menyelaras, mengawal setia dan memajukan pemasaran KELUARAN PERTANIAN Malaysia termasuk pengimportan dan pengeksportan.

 

 

INFO FAMA 

PERANAN

 • Memperluaskan saiz pasaran Produk        Agromakanan dan meningkatkan pendapatan pengeluar
 • Memastikan produk-produk pertanian dan industri asas tani tersedia, boleh diperolehi pada harga yang mampu dibayar pengguna

MAKLUMAT KORPORAT FAMA

 • Pasar Tani Kekal
 • Pasar Komuniti (PAKAR)
 • Pengukuhan Rangkaian Peruncitan Pasar Tamu
 • Pasar Tani
 • Karavan Tani & Food Truck
 • MyFarm Outlet
 • Motosikal Tiga Roda (M3R)
 • Agrobazaar Kedai Rakyat 1 Malaysia (ABR1M)
 • Agrobazaar Kedai Rakyat (AKR)

>> Maklumat Lanjut     

PROGRAM


Susulan daripada hasrat YAB Perdana Menteri untuk menjadikan tahun 2017 sebagai Year of Delivey yang perlu dihayati oleh semua lapisan masyarakat, FAMA menyambut hasrat YAB Perdana Menteri ini dengan pelaksanaan pelbagai program tahunan. Ianya dapat diperkukuhkan lagi dengan system penyampaian secara bergerak yang akan menyebarluaskan maklumat berkaitan perkhidmatan FAMA kepada masyarakat setempat. Oleh itu, Pengurusan FAMA telah mewujudkan Unit FAMA MobileComm sebagai satu inisiatif untuk mencapai matlamat tersebut.>> Maklumat lanjut