image

AKTA 141

"AKTA LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN 1965 [AKTA 141]

Lembaga Pemasaran Persekutuan (FAMA) telah ditubuhkan pada 30 September 1965 bagi tujuan menyelia, menyelaras, mengawal setia dan memajukan pemasaran KELUARAN PERTANIAN Malaysia termasuk pengimportan dan pengeksportan.

 

 

INFO FAMA 

PERANAN

 • Memperluaskan saiz pasaran Produk        Agromakanan dan meningkatkan pendapatan pengeluar
 • Memastikan produk-produk pertanian dan industri asas tani tersedia, boleh diperolehi pada harga yang mampu dibayar pengguna

PROJEK-PROJEK UTAMA

 • Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC)
 • Ladang Kontrak
 • Pusat Pengumpulan (CC) Dan Pusat Pengedaran (DC)
 • 'Malaysia's Best'
 • Sistem Pemadanan Maklumat Bekalan Dan Permintaan (Supply Demand Virtual Information -Sdvi)
 • Pasar Tani Mega Dan Gerai Buah-Buahan Segar (GBBS)
 • Agromas
 • Pembangunan Sistem Dan Kawalan Pasaran Serta E-Permit
 • Pembangunan Urusniaga
 • Modal Insan

Maklumat Lanjut