Piagam Pelanggan Piagam Pelanggan
 

Jam bekerja bagi setiap Permohonan E-Permit dari tarikh penerimaan permohonan, kami berusaha untuk memproses secara online permit import dan eksport komoditi yang dipertanggungjawabkan kepada FAMA.

        
   

Jam bekerja bagi setiap Permohonan E-Grading dari tarikh penerimaan permohonan, kami berusaha untuk memproses permohonan bagi penggredan hasil pertanian tersebut.

        

Hari bekerja bagi Khidmat Pemasaran dari tarikh penerimaan permohonan, kami berusaha mengaturkan jadual pemasaran hasil-hasil pertanian berkualiti yang dipertanggungjawabkan kepada FAMA bagi pihak pekebun kecil mengikut harga pasaran.

        

Hari bekerja bagi Khidmat Maklumat Pasaran, kami berusaha membekalkan maklumat terkini bagi hasil-hasil pertanian terpilih untuk memenuhi keperluan kumpulan sasar semasa membuat keputusan pemasaran.

        

 

Hari bekerja bagi Pertanyaan Awam dari tarikh diterima, kami berusaha memastikan semua pertanyaan dijawab dan dimaklumkan tindakan susulan selanjutnya.

        

 

Minggu bekerja bagi Jawapan Balas Aduan dari tarikh diterima, kami berusaha memastikan semua aduan awam dijawab dan dimaklumkan tindakan susulan selanjutnya.

        

 

Minggu hari bekerja bagi Permohonan Penyertaan Pasar Tani dari tarikh permohonan diterima, kami berusaha memproses permohonan penyertaan Pasar Tani atau pembaharuan permit berniaga Pasar Tani.

        

 

Bulan hari bekerja bagi Permohonan Sebagai Vendor Agromas/Olemas dari tarikh permohonan diterima, kami berusaha memproses pemohonan sebagai vendor Agromas dan Olemas.


19 April 2018 03:56 PM