CAWANGAN PEMBANGUNAN EKSPORT

  • Memperluaskan saluran pasaran sedia ada serta meneroka ruang pasaran baru di luar negara.
  • Bertindak sebagai pemudahcara bagi mewujudkan hubungan perniagaan di antara pengeluar, pengimport, pengeksport dan perantara pasaran.
  • Membimbing, membantu dan membangunkan usahawan tani yang berdaya saing dalam aktiviti eksport.
  • Menjalankan pemadanan perniagaan di antara pengeluar/pengusaha/pengeksport/ pengimport.
  • Perundingan akses pasaran eksport dan menyebarkan maklumat berkaitan kepada kumpulan sasaran.
  • Menguruskan hantaran barangan pameran/produk proses dan buah buah segar ke luar negara.
  • Membangunkan pasaran sedia ada dan meneroka pasaran baru melalui aktiviti Hantaran Percubaan, Simulasi Hantaran dan Hantaran Sampel.
MISI
yesMeningkatkan keyakinan industri terhadap pasaran produk agro-makanan

STRATEGI
  • Meneroka dan memperkukuh pasaran eksport produk agro-makanan melalui :
    yesMembangunkan Pasaran Baru (Peluasan Pasaran)