AKTA/ PERATURAN

  • Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 [Akta 141].
  • Peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pendaftaran Orang-orang yang Melibatkan Diri Dalam Pemprosesan atau Pemasaran Keluaran Pertanian) 1989.
  • Rancangan Pemasaran Kopi 1971.
  • Rancangan Pemasaran Kelapa 1973.
  • Peraturan-peraturan Pemasaran Sayur 1975.
  • Peraturan-Peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Penggredan, Pembungkusan dan Pelabelan Keluaran Pertanian) 2008.