AKTA/ PERATURAN

  1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Pihak Berkuasa Tempatan.
  2. Akta dan Kaedah Kerajaan Pihak Berkuasa Tempatan
  3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
  4. PK 3.1 Perolehan Perunding Secara Am
  5. PK 3.5 Kaedah Perolehan Secara Lantikan Terus Beserta Kos Siling
  6. PK 4.1 Pentadbiran Kontrak Perolehan Kerajaan Secara Am
  7. Panduan Kaedah Bekalan Air / Jabatan Bekalan Air
  8. Akta Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
  9. Borang Kontrak Piawai Jabatan Kerja Raya 203A (Semakan 2010)