Ahli Lembaga Pengarah

 

YB Dato’ Haji Mohd Fasiah bin Hj. Mohd Fakeh
Pengerusi FAMA

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Bangunan FAMA Point, 
Lot 17304, Jalan Persiaran Satu, 
Bandar Baru Selayang, 
68100 Batu Caves, Selangor.
  YBhg. Dato’ Zainal Abidin bin Yang Razalli
Ketua Pengarah FAMA

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Bangunan FAMA Point, 
Lot 17304, Jalan Persiaran Satu, 
Bandar Baru Selayang, 
68100 Batu Caves, Selangor.
  YBrs. Cik Siti Norlailasari binti Abdul Rahman
Pengarah Kanan Seksyen Penyelidikan dan Statistik 
(Bahagian Perancangan Strategik)

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
Tingkat 21, Menara MITI,
No. 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah,
50480 Kuala Lumpur.
  YBrs. Tuan Haji Mohd Nasir bin Warris
Ketua Pengarah Pertanian

Jabatan Pertanian
Wisma Tani, Aras 17,
No. 30, Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62624 Putrajaya.
  YBrs. Encik Toisin Gantor
Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik dan Pengurusan)

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Aras 10, No.15, 
Persiaran Perdana, Presint 2, 
62654 Putrajaya.
 

YBrs. Dr. Zunika binti Mohamed
Timbalan Ketua Pengarah (Makro)

Unit Perancang Ekonomi (MEA)
Aras 1, Setia Perdana 6,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 Putrajaya.

  YBrs. Puan Azulita binti Salim
Ketua Pengarah

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP),
Menara LPP,
No. 20, Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur.
     

Dikemaskini sehingga 08 Mei 2020