Ahli Lembaga Pengarah

 

YB DATO’ HAJI MOHD FASIAH BIN HJ. MOHD FAKEH
Pengerusi FAMA
  YBHG. DATO’ ZAINAL ABIDIN BIN YANG RAZALLI
Ketua Pengarah FAMA

 
 

YBRS. PUAN NOORHASLINDA BINTI HALID 
Ketua Seksyen Monetisasi Aset (Bahagian Pengurusan Aset Awam)
Kementerian Kewangan Malaysia

  YBHG. DATUK LOKMAN HAKIM BIN ALI
Ketua Setiausaha
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
 

YBHG. DATO‘ HASLINA BINTI ABDUL HAMID
Ketua Setiausaha
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

  YBRS. ENCIK ELIYAS BIN SAAD
Timbalan Ketua Pengarah Pertanian 
(Pembangunan Industri dan Pengembangan)
Jabatan Pertanian Malaysia 
  YBRS. ENCIK TOISIN GANTOR
Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik dan Pengurusan)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
 

YBRS. DR. ZUNIKA BINTI MOHAMED
Timbalan Ketua Pengarah (Makro)
Unit Perancang Ekonomi (EPU)

  YBHG. DATO’ DR. AZULITA BINTI SALIM
Ketua Pengarah 
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
  YB DATUK WIRA HAJI GHAZALE BIN MUHAMAD
Ahli Lembaga Pengarah
  YB TUAN HAJI ROSLELI BIN JAHARI
Ahli Lembaga Pengarah
  YB DATUK RAIME UNGGI
Ahli Lembaga Pengarah 
  YBHG. DATUK JAPLIN BIN AKIM @ ABD HAMID
Ahli Lembaga Pengarah 
  YBRS. ENCIK ABDUL RAZAK BIN KHAMIS
Ahli Lembaga Pengarah