Ahli Lembaga Pengarah

 

YB DATO’ HAJI MOHD FASIAH BIN HJ. MOHD FAKEH
Pengerusi FAMA
  YBHG. DATO’ ZAINAL ABIDIN BIN YANG RAZALLI
Ketua Pengarah FAMA

 
 

YBRS. PUAN NOORHASLINDA BINTI HALID 
Ketua Seksyen Monetisasi Aset (Bahagian Pengurusan Aset Awam)
Kementerian Kewangan Malaysia

  YBRS. CIK SITI NORLAILASARI BINTI ABDUL RAHMAN
Pengarah Kanan Seksyen Penyelidikan & Statistik
(Bahagian Perancangan Strategik)
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia (MITI)
 

YBHG. DATO‘ HASLINA BINTI ABDUL HAMID
Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) 
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

  YBRS. ENCIK TOISIN GANTOR
Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik dan Pengurusan)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
 

YBRS. DR. ZUNIKA BINTI MOHAMED
Timbalan Ketua Pengarah (Makro)
Unit Perancang Ekonomi (EPU)

  YBRS. PUAN AZULITA BINTI SALIM
Ketua Pengarah 
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
  YB DATUK JAPLIN BIN AKIM @ ABD HAMID
Ahli Lembaga Pengarah 
  YB DATUK WIRA HAJI GHAZALE BIN MUHAMAD
Ahli Lembaga Pengarah
  YB TUAN HAJI ROSLELI BIN JAHARI
Ahli Lembaga Pengarah
  YBHG. DATUK RAIME UNGGI
Ahli Lembaga Pengarah 
  YBRS. ENCIK ABDUL RAZAK BIN KHAMIS
Ahli Lembaga Pengarah
     

Dikemaskini sehingga 20 Oktober 2020