e-Perkhidmatan FAMA e-Perkhidmatan FAMA
Sistem Manual

 

e-iat@FAMA

Portal sehenti untuk usahawan Industri Asas Tani

 

 

 

 

esijil3P@fama

Program peningkatan kualiti pertanian melalui Penggredan, Pembungkusan dan Perlabelan, penting untuk memastikan semua keluaran pertanian digred, dibungkus dan dilabel sebelum ia dipasarkan (eksport/import/di dalam negeri)

e-pemasar@fama

Portal bagi usahawan pemasar

26 Julai 2016 10:10 AM